STYRET


STYRET I SKYTTEN BOLIGSAMEIE

VERV

NAVN

ADRESSE

MOBIL

E-MAIL

Styrets leder

Mariann Pettersen

Skytten 4

92 04 98 53

mariann_pettersen1@hotmail.com

Styremedlem

Nils Brenna

Skytten 16

90 87 13 50

nils@axer.no


Aase K. Aune

Skytten 4

45 41 11 65

akaune@emgs.com


Terje Ardal

Skytten 14

41 32 39 91

terje.ard@hotmail.com


Hans Petter Holmen

Skytten 12

93 46 01 91

hph@mac.com

Varamedlem

Janna Friis

Skytten 4

41 27 28 29

nassejanna@hotmail.com


Sten I. Svendsen

Skytten 20

97 13 11 65

sten.i.svendsen.dnvgl.com


Wenche Eid

Skytten 6


wenche-eid@hotmail.com

Valgkomité

Varamedlemmer
Web ansvarlig

Aase K. Aune

Skytten 4

45 41 11 65

akaune@emgs.com

Post til styret kan også legges i postkassen på boddøren i garasjen under Skytten 12.