OPPSLAGSTAVLE


EL-BIL                                        Januar 2018


Før du går til anskaffelse av El-bil er det viktig å innhente styrets tillatelse til å sette opp egen strømmåler i garasjen -  og at du bruker Ørnulf Wiig, boligsameiets el montør, til innstallering av strømmåler. Grunnen til at vi kun benytter èn leverandør er at det er begrenset hvor mange plasser vi har strøm til pr dags dato og Ø. Wiig har oversikt over hvor mye strøm vi kan bruke til målere i garasjen.


Ørnulf Wiig Installasjon AS

Slependveien 48

1341 Bærum

 

Kontakt:

Telefon: 67572020

E-MAIL ADRESSER


Vi oppmuntrer alle beboere om å registrere sin e-mail adresse for å gjøre formidling av info enklere i fremtiden. Når alle er registrert med e-mail kan all dokumentasjon foregå elektronisk.


Send gjerne en mail til aaseaune@hotmail.com med info.

NYHETER FRA TELENOR


Telenor kommer med flere nye lanseringer i 2019.


Se info i link


 

MARKISER


Ved utskifting av markiser oppfordres det til å bruke farger som går i gråtoner for å etterhvert få et helhetlig og roligere fargebilde som balanserer med blokkenes farger.

Det er registrert forekomst av mus inne i blokkene i Skytten Boligsameie i sommer. Styret har i den forbindelse engasjert skadedyrfirmaet Anticimex for å håndtere dette problemet


Årsaken er tilgang på mat.


Beboere må IKKE ha mat/poser med mat stående på terrasser eller mate duer i området . Søppelposer må knyttes godt og puttes i søppelcontainere i søppelrommene.


Containerene kunne lukkes – så er den full - bruk en annen cointainer!!

Minner også om at det kun skal kastes restavfall i containerene.


Verandaer

Det oppfordres til å ikke bruke verandaene på kjøkkensiden som lagringsplass for søppel og skrot. Det ser ikke pent ut.  Ting som MÅ lagres settes bak den delen som har frostet glass så det ikke er så synlig.


Vi har brukt millioner av kroner på å gjøre fasadene på blokkene fine og håper at våre beboere vil rette seg etter vår oppfording om å holde det pent og rydde terrassene så raskt som mulig.

 

Parkeringsplasser

Utleie av parkeringsplasser i garasjen skal kun skje til beboere i sameiet og må meldes til styret. Dette for at vi skal ha mulighet for å nå eier av bilen om det skulle oppstå problemer i garasjene.  Se husordensregler.


Biler skal kun parkeres i garasjer og på oppmerkede plasser ute.


Katter/hunder

Minner om at katter skal holdes inne eller i bånd og at hunder ikke skal luftes på våre områder. Benytt de store skogsområdene vi har rundt oss og husk pose!