VAKTMESTERTJENESTER

Skytten Boligsameie

Vaktmester for Skytten boligsameie er Ajour Eiendom v/Erik Jensen

Mobil:  400 01 041

E-mail: Erik@ajoureiendomsdrift.no


  • Søppelhåndtering/ rydding av uteareal
  • Gressklipping
  • Kontroll av elektriske anlegg og belysning
  • Renhold uteareal
  • Snørydding


Private tjenester som beboere bruker Ajour Eiendom til må dekkes av den enkelte beboer.