VAKTMESTERTJENESTER

Vaktmester for Skytten boligsameie er Ajour Eiendom v/Erik Jensen

Mobil:  400 01 041

E-mail: Erik@ajoureiendomsdrift.no


Søppelhåndtering/ rydding av uteareal

Gressklipping

Kontroll av elektriske anlegg og belysning

Renhold uteareal

Snørydding


Private tjenester som beboere bruker Ajour Eiendom til må dekkes av den enkelte beboer.