STOPPEKRANER

OVERSIKT OVER STOPPEKRANER


Skytten 2-4 - stoppekranen er i det gamle søppelrommet i Skytten 2.


Skytten 8-12 - stoppekranen er i garasjen under Skytten 12.


Skytten 14-20 - stoppekranen er i garasjen under Skytten 14.