KILDESORTERING
           VIKTIG INFO !
         

           Overfylte beholdere vil IKKE bli hentet / tømt av kommunen!


           Små esker eller emballasje skal brettes sammen for å ta opp minst mulig plass!
           Er beholderen full må du vente til neste tømming eller frakte avfallet til nærmeste
           gjenvinningsstasjon.         
 

           Store kartonger/esker skal IKKE legges i beholderen eller settes ved siden.


           Disse må fraktes til nærmeste gjenvinningsstasjon.

           


         

           Husk også at gavepapir er restavfall, IKKE papiravfall

 KILDESORTERING


Alt husholdningsavfall skal kildesorteres i riktig avfallspose.

 

•Grønn pose for matavfall, restavfall i egen pose.

•Papp/papir puttes i containere i søppelboden

•Plastembalasje samles i klare sekker.

•Glass/metall kastes i egnede containere ved feks kjøpesenteret.


Det skal ikke kastes løst avfall i søppelcontainerene.


Søppelbodene skal ikke under noen omstendigheter benyttes til lagring av private eiendeler.Sett sekkene godt synlig kvelden før henting.


Tømmekalender