KILDESORTERING

Skytten Boligsameie


KILDESORTERING


Alt husholdningsavfall skal kildesorteres i riktig avfallspose.

 

•Grønn pose for matavfall, restavfall i egen pose.

•Papp/papir samles i oransje sekker.

•Plastembalasje samles i klare sekker.

•Glass/metall kastes i egnede containere ved feks kjøpesenteret.


Det skal ikke kastes løst avfall i søppelcontainerene.


Søppelbodene skal ikke under noen omstendigheter benyttes til lagring av private eiendeler.Sett sekkene godt synlig kvelden før henting.

Tømmekalender


Plastsekker blir delt ut i september hvert år!